ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 07/07/1975

מסקנות הוועדה בנושא: התערערות מערכת שירותי החינוך בארץ- הצעה לסדר-היום של חבר-הכנסת א. כץ; תנופה הסברתית בתפקידי משרד ההסברה - הצעה לסדר-היום של חה"כ י. מודעי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים