ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 25/06/1975

הרפורמה בתכניות הלימודים ובבחינות הבגרות (הצעות לסדר היום של חה"כ ג. כבן וא. אבוחצירא); שאילתות ותשובות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים