ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 18/06/1975

מסקנות ועדת משנה לניסוח בנושא: "התערערות מערכת שירותי החינוך בארץ"; תשובות שר החינוך והתרבות לשאלות חברי הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים