ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 11/06/1975

ההנחיות לבתי הספר בדבר קיצוץ שעות ההוראה והרפורמה בארגון הלימודים ובבחינות הבגרות -הצעה לסדר היום של חברת-הכנסת ג. כהן; צמצום שיעורי היהדות בבתי הספר התיכוניים הכלליים בשיעור של 40%- הצעה לסדר היום של חבר-הכנסת א. אבוחצירא; שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים