ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 04/06/1975

מסקנות הוועדה בנושא התערערות מערכת שירותי החינוך בארץ; תשובות שר החינוך והתרבות לשאלות חברי הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים