ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 02/06/1975

הצורך בתנופה הסברתית בתפקידי משרד ההסברה - הצעה לסדר-היום של חבר-הכנסת מודעי; מסמכים שהונחו על שולחן הוועדה; שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים