ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 26/05/1975

המשך הדיון בהצעות לסדר-היום של חברי הכנסת ג. כהן וא. אבוחצירא בעניין תכניות הלימודים בבתי-הספר העל-יסודי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים