ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 19/05/1975

ההנחיות לבתי-הספר בדבר קיצוץ שעות ההוראה והרפורמה בארגון הלימודים ובבחינות הבגרות - הצעה לסדר-היום של חה"כ ג. כהן; צמצום שעורי היהדות בבתי-הספר התיכוניים הכלליים בשיעור של 40% - הצעה לסדר היום של חה"כ א. אבוחצירא

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים