ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 18/05/1975

ההנחיות לבתי-הספר בדבר קיצוץ שעות ההוראה והרפורמה בארגון הלימודים ובבחינות הבגרות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים