ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 05/05/1975

הצורך בתנופה הסברתית בתפקידי משרד ההסברה - הצעה לסדר היום של חבר הכנסת י. מודעי (המשך הדיון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים