ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 28/04/1975

דו"ח ועדת המשנה לענייני ספורט וחינוך גופני; שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים