ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 21/03/1975

"הקיצוץ בארוחות לילדי בתי הספר"-הצעה לסדר היום של ח"כ מאיר כהן; המשך הדיון וסיכומים בנושאים: "נשירת תלמידים ממקבלי ההזנה בבתי ספר עקב אי תשלום ע"י הוריהם"-הצעה לסדר היום של ח"כ י. בן-מאיר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים