ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 17/03/1975

ההזנה בבתי הספר עקב אי-תשלום על ידי הוריהם הצעת לסדר-היום של חה"כ י. בן-מאיר ומ. כהן

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים