ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 12/03/1975

התערערות מערכת שירותי החינוך בארץ-הצעה לסדר היום של חה"כ א. כץ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים