ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 03/03/1975

סכנת טמיעתם של בני הנוער יהודים בגולה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים