ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 19/02/1975

הודעת המנכ"ל על הקמת ועדת מומחים לעניין משכורות המורים; מעמדם ומצבם של הסמינרים למורים וגננות וזכויותיהם של הלומדים בהם - הצעה לסדר היום של חה"כ ח. גרוסמן; תשובות לשאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים