ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 10/02/1975

אי-קבלתם לאוניברסיטה של מרבית בוגרי המכינה הקדם-אקדמית - (הצעה לסה"י של חה"כ ח. שמעוני) - הצעות לסיכום הדיון; שאילתות; שאילתות ותשובות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים