ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 03/02/1975

הצעות הוועדה לענייני המכינות הקדם-אקדמאיות; הצעת חה"כ י. שריד בעניין השוואת התמריצים למורים בני המקום ולמורים הבאים מהחוץ בעיירות הפיתוח; שאילתות ותשובות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים