ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 13/01/1975

המלצות ועדת החינוך והתרבות בנושא: המצב החמור בו נתונים שירותי ההזנה בבתי-המפר ובמוסדות החינוך בארץ; נקודות לסיכום הדיון בנושא: אי-קבלתם לאוניברסיטה של מרבית בוגרי המכינה הקדם-אקדמית; שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים