ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 07/01/1975

מניעת הפצתו של ספר לימוד בשל מגמות אנטי-ציוניות בקרב תלמידי בתי"ס לחניכים" הצעה לסדר-היום של חה"כ ז. המר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים