ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 06/01/1975

דיון במסקנות ועדת החינוך והתרבות בנושא: "המצב החמור בו נתונים שירותי ההזנה בבתי הספר ובמוסדות החינוך בארץ" הצעה לסדר היום של חה"כ ז' אמיר; תשובות מר קיל לשאלות חברי הוועדה בנושא: החינוך הממלכתי דתי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים