ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 31/12/1974

התערערות מערכת שירותי החינוך בארץ-הצעה לסדר היום של חה"כ א. כץ; שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים