ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 18/12/1974

אי - קבלתם של מרבית בוגרי המכינה הקדם - אקדמית לאוניברסיטה - הצעה לסדר היום של חה"כ ח. שמעוני; שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים