ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 11/12/1974

המצב החמור בו נתונים שירותי ההזנה בבתי-הספר ובמוסדות החינוך בארץ- הצעה לסדר היום של חה"כ י. אמיר; הקיצוצים בתקציב משרד החינוך והתרבות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים