ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 04/12/1974

מצבם של התלמידים בבתי-ספר ערביים בארץ - הצעה לסדר היום של חבר הכנסת ג' מועדי; שאילתות ותשובות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים