ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 20/11/1974

חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (אבטחת מוסדות חינוך), התשל"ה-1974; מסקנות ועדת החינוך בעניין המחשב במשרד החינוך והתרבות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים