ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 18/11/1974

חוק להארכת תקפן של תקנות-שעת-חירום (אבטחת מוסדות חינוך), התשל"ה-1974

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים