ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 13/11/1974

דברים לזכרו של אהרן מסקין ז"ל; מצבם של התלמידים בבתי-הספר הערביים בארץ- הצעה לסדר היום של חה"כ ג' מועדי; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים