ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 06/11/1974

מסקנות ועדת החינוך והתרבות בנושא: נשירת 2000 תלמידים מבתי-ספר יסודיים; תמצית הדיונים על יחסי העבודה ברשות השידור בוועדת החינוך והתרבות בימים 07.08.1974-29.07.74

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים