ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 30/10/1974

מסקנות ועדת החינוך והתרבות בנושא: "העדר שיקולי תכנון לאומי בתחום הכשרת כוח אדם במסגרת המוסדות להשכלה גבוהה"; מסקנות ועדת החינוך והתרבות בנושא: "נשירת 2000 תלמידים מבתי-ספר יסודיים"; שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים