ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 28/10/1974

דרישות שהניח משרד החינוך על שולחן הוועדה הבין-משרדית לקביעת תמריצים לעיירות פיתוח

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים