ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 21/10/1974

דברים לזכרם של שניאור זלמן שזר ז"ל וראובן רובין ז"ל; סקירת שר החינוך והתרבות של שנת הלימודים, התשל"ה; שאילתות ותשובות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים