ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 14/08/1974

הודעת שר-החינוך והתרבות בעניין משלחת הספורטאים הישראליים היוצאת למשחקי אסיה בטהרן; מסקנות הוועדה בנושא- העדר שיקולי תכנון לאומי בתחום הכשרת כוח אדם במסגרת המוסדות להשכלה גבוהה; מסקנות הוועדה בנושא-ליקויים במערכת הערכת בחינות הבגרות; שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים