ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 05/08/1974

המשך דיון בהצעה לסדר יום של ח"כ אברמוביץ בעניין החלטת מליאת רשות השידור לחדש שידורי טלויזיה בשבת בבוקר; המשך דיון בהצעה לסדר יום של ח"כ אליעד בנושא ביטול משדרי הטלויזיה בשבת בבוקר; הצעת היו"ר להקמת ועדות משנה בעניין תקציב ספורט ורשות השידור

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים