ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 31/07/1974

מדיניות הטיפוח של משרד החינוך והתרבות; קיצוץ בתקציב משרד החינוך

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים