ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 22/07/1974

בעקבות הצעה לסדר היום של א. כץ: היעדר שיקולי תכנון לאומי בתחום הכשרת כוח אדם במסגרת המוסדות להשכלה גבוהה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים