ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 17/07/1974

קצוץ בתקציב משרד החינוך והתרבות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים