ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 10/06/1974

אשור פניה של הגנזך להכללת תאגידים בגנזך; דיון בתקציב משרד החינוך והתרבות; טיוטת סיכום דיוני הוועדה בעניין מעלות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים