ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 13/05/1974

המשך הדיון בהצעה לסדר היום של חה"כ א. כץ בנושא: העדר שקולי תכנון לאומי בתחום הכשרת כוח אדם במסגרת המוסדות להשכלה גבוהה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים