ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 08/05/1974

המשך הדיון בהצעה לסדר היום של חה"כ א. כץ בנושא: "העדר שיקולי תכנון לאומי בתחום הכשרת כוח אדם במסגרת המוסדות להשכלה גבוהה"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים