ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 06/05/1974

שאילתות; תשובות מנכ"ל משרד החינוך והתרבות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים