ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 20/03/1974

העדר שיקולי תכנון לאומי בתחום הכשרת כוח אדם במסגרת המוסדות להשכלה גבוהה"-הצעה לסדר היום של חבר הכנסת א. כץ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים