ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 18/03/1974

שאילתות ותשובות; תחילת ביצוע חוק חינוך חובה של כיתות י' ביישובים שונים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים