ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 11/03/1974

המשך סקירת מנכ"ל משרד החינוך והתרבות מר א. פלד

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים