ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 04/03/1974

ביצוע הסעיפים -בחוק החיילים המשוחררים (הוראת שעה), התשל"ד-1973-הנוגעים למשרד החינוך והתרבות; היערכות האוניברסיטאות לעזרת המגוייסים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים