ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 27/02/1974

סקירת מנכ"ל משרד החינוך והתרבות; שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים