ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 20/02/1974

בחירת יושב-ראש ועדת החינוך והתרבות; שאילתות ותשובות; סקירת שר החינוך והתרבות י. אלון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים