ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 02/06/1977

אל-על נתיבי אויר לישראל- אישור השקעה; בטוח שער להלוואות לחברות המשקיעות במסגרת הקומפלקס הפטרוכימי; בנק החקלאות לישראל בע"מ- אישור השקעה; בקשת משרד החקלאות בדבר העלאת אגרות; החברה לפיתוח חוף ים-המלח- אישור השקעה; מקדמות מבנק ישראל; פטור ממס רכוש על-פי סעיף 45(א) (2) - גוש 6971 חלקה 491400- דוד גרינבוים; פטור ממס רכוש על פי סעיף 45(א) (2) לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א- 1961- מבנה משרדים באשדוד גוש 2061 חלקה 1671/58; צו מס קניה (פטור), תיקון מס', התשל"ז-1977; קביעת אגרות חדשות והעלאת אגרות הנוג

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים