ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 31/05/1977

סקירת נגיד בנק ישראל עם הגשת דו"ח בנק ישראל לשנת 1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים