ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 26/05/1977

אישור השקעות לפי סעיף 10 לחוק החברות הממשלתיות; ערבות מטעם המדינה להלוואות לסטודנטים; פטור מוסדות ממס שבח מקרקעין; צו לעידוד החיסכון (פטור ממס הכנסה) אמיסיה של בנק איגוד לישראל בע"מ; צו מס רכוש וקרן פיצויים (הגדלת סכום הכנסתו של בעל בנין המושכר בשכירות מוגנת); צווים לעידוד החיסכון (פטור ממס הכנסה); רזרבה בתקציב לשנת הכספים 1977; תקציב ועדת הבחירות המרכזית לשנת הכספים 1977

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים